Albert Einstein

John Stuart Mill
Aristoteles

“Imajinasi lebih penting daripada ilmu pengetahuan.”