Sebab

Ramah
5 November, 2015
Pribadi Yang Unggul
7 November, 2015

“Barangsiapa melihat sesuatu pada sebab-sebab, maka ia akan menjadi pemuja bentuk. Namun, orang yang mampu menatap pada Sebab Pertama, dia akan menemukan cahaya yang memancarkan makna” (Jalaluddin Rumi).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *